Предварителен прием на документи за кандидатстване от 22 март  до 1 април (за завършили средно образование преди 2021 г.).  Приемът ще се извършва по електронен път  и на място в Колежа. За да кандидатствате онлайн в Колеж по туризъм – Варна към Икономически университет – Варна трябва да маркирате  ОКС  „Професионален бакалавър”.

ВИЖ ТУК

Необходими документи за кандидатстване

Условия за кандидатстване 21 g.