Предварителен прием на документи за кандидатстване от 15 март  до 31 март (за завършили средно образование преди 2022 г.).  Приемът ще се извършва по електронен път . За да кандидатствате онлайн в Колеж по туризъм – Варна към Икономически университет – Варна трябва да маркирате  ОКС  „Професионален бакалавър“.

ВИЖ ТУК

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Диплома за средно образование – сканирано копие (за кандидатстване онлайн). Всички страници на дипломата трябва да са прикачени като един файл.
  2. Документ за платена кандидатстудентска такса – сканирано копие (за кандидатстване онлайн)

 

Такса за кандидатстване и класиране – 60 лв.

Плаща се по банков път

 

Банкова сметка на Колежа:

Колеж по туризъм – Варна                      

IBAN BG02STSA93003144101600        

BIC код STSABGSF          

Банка ДСК ЕАД           

Задължено лице: Трите имена и ЕГН на кандидат-студента

Основание за плащане: Такса за кандидатстване