Предварителен прием на документи за кандидатстване от 20 март  до 31 март (за завършили средно образование преди 2023 г.).  Приемът ще се извършва по електронен път  и на място в Колежа, само за специалност „Мениджмънт на хотели и ресторанти“ – редовна и задочна форма на обучение. За да кандидатствате онлайн в Колеж по туризъм – Варна към Икономически университет – Варна трябва да маркирате  ОКС  „Професионален бакалавър“.

ВИЖ ТУК

Необходими документи за кандидатстване
  1. Диплома за средно образование – сканирано копие (за кандидатстване онлайн)
  2. Документ за платена кандидатстудентска такса – сканирано копие (за кандидатстване онлайн)

 

Такса и банкова сметка

 

Такса за кандидатстване и класиране – 70 лв.

Плаща се по банков път

Банкова сметка на Колежа:

Икономически университет – Варна

IBAN: BG59UNCR70003125161789

BIC код: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк АД

 

Задължено лице: Трите имена и ЕГН на кандидат-студента

Основание за плащане: Такса за кандидатстване