27-ата заключителна научна конференция „Науката в служба на обществото – 2023”  на Съюза на учените – Варна (СУВ), се проведе на 27 октомври 2023 г. Съорганизатори на форума са Община Варна, Икономически университет – Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Технически университет – Варна,  Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Институтът по рибни ресурси – ССА, Институтът по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН, Центърът по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ –  БАН.

При официалното откриване на конференцията бяха връчени и традиционните годишни на СУВ за 2023 г., чиито носители бяха утвърдени от Общото събрание. Със званието „почетен член“ беше удостоен проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. от Медицински университет – Варна. С грамоти бяха отличени: Институтът по океанология „Фритьоф Нансен“ към БАН по случай неговата 50-годишнина; доц. д-р Теменуга Стойкова – преподавател и бивш ръководител на катедра „Стокознание“ в Икономически университет – Варна; проф. д-р Силвия Парушева – директор на Център за електронно и дистанционно обучение в ИУ – Варна; проф. д-р Велина Казанджиева – директор на Колеж по туризъм към ИУ – Варна.

За първи път беше връчена наградата на Съюза на учените – Варна от Конкурса за високи постижения на варненски учени в последните 5 години. Отличието получи проф. д-р Диана Иванова, д.б.н. от Медицински университет – Варна, Факултет по фармация, Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика. Конкурсът е продължение на стремежа на СУВ към мотивация и насърчаване на успешните научни изследвания, зелените и други иновации и модерните технологии, поддържане на конкурентоспособност, привличане и задържане както на утвърдените, така и на младите учени в страната. Целта му е да се стимулират учените и изследователите на територията на гр. Варна за върхови научноизследователски постижения и за разгръщане на творческия им потенциал.

В рамките на традиционния форум „Науката в полза на обществото – 2023“, организиран от Съюза на учените – Варна, в същия ден се проведоха заседанията на различните секции. В Икономически университет – Варна заседава секция „Икономически науки“ с ръководител доц. д-р Събка Пашова. Изнесените пленарни доклади ще бъдат рецензирани и публикувани в списание „Известия на СУ – Варна“. Изданията на Съюза на учените – Варна са включени в Националния референтен списък на НАЦИД.

https://www.ue-varna.bg/bg/news/prepodavateli-ot-ikonomicheski-universitet-varna-byaha-otlicheni-ot-sayuza-na-uchenite-varna/2477