На 08.06.2021г. гл. ас. д-р Христина Филипова от катедра „Туризъм“ – Колеж по туризъм към Икономически университет – Варна, взе участие в престижния франкофонски конкурс „Моята теза в 180 секунди“. Събитието се организира за трета поредна година в България под егидата на Университетската агенция на франкофонията (AUF) и Френския институт в България (Institut Français Bulgarie). Тази година членове на журито бяха : Посланикът на френската република – Нейно Превъзходителство г-жа Флоранс Робин; г-жа Веселина Ганева, директор на отдел международно сътрудничество към МОН; г-н Мохамед Кетата, регионален директор на Университетската агенция за Франкофонията (AUF) за Централна и Източна Европа; доц. д-р Христо Христев, преподавател по право на ЕС в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и доц. д-р инж. Димитър Дончев, ръководител на катедра „Приложна механика“ към ХТМУ. Доктор Филипова спечели второ място, както и наградата на публиката с оригинално и интерактивно представяне на защитената от нея през 2020 г. докторска теза на тема „Маркетингови стратегии за предлагане на сувенири съобразно културните различия на туристите“ под научното ръководство на проф. д-р Стоян Маринов. Трето място бе присъдено на докторант Веселин Станков от ХТМУ, а първо място спечели докторант Николета Карамилева от Университет за национално и световно стопанство.

Линкове с допълнителна информация за събитието:
https://www.facebook.com/InstitutFrancaisdeBulgarie/