Приемът ще се извършва  само по електронен път до 21 август. За да кандидатствате онлайн в Колеж по туризъм – Варна към Икономически университет – Варна трябва да маркирате  ОКС  „Професионален бакалавър“ (системата ще е отворена от 25 юли)

ВИЖ ТУК

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Диплома за средно образование – сканирано копие (за кандидатстване онлайн). Всички страници на дипломата трябва да са прикачени като един файл.
  2. Документ за платена кандидатстудентска такса – сканирано копие (за кандидатстване онлайн)

3. Лична карта

Такса за кандидатстване и класиране – 60 лв.

Плаща се по банков път

 

Банкова сметка на Колежа:

Колеж по туризъм – Варна                      

IBAN BG02STSA93003144101600        

BIC код STSABGSF          

Банка ДСК ЕАД           

Задължено лице: Трите имена и ЕГН на кандидат-студента

Основание за плащане: Такса за кандидатстване

Срокове за записване на новоприетите студенти – от 23.08 до 26.08.2022 г.
Правилник за прием 22/23 г.