На 29.02.2024 г. в Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна, по инициатива на Университетски център за медиация, адвокат д-р Владимир Данев проведе обучение „Първи стъпки в медитацията“ със студенти от специалности МХР и МТСВ. В рамките на обучението се осъществи симулирана медиация по казус за конфликт между работодател и работник с участието на студенти в ролята на медиатори и спорещи страни. Събитието допринесе за усъвършенстване на социалните умения и познанията за медиацията като подход за постигане на удовлетворително споразумение в конфликтни ситуации.