Информация за изискванията към кандидатите ще намерите в приложения файл:

Обслужващ персонал за Ресторанти в Германия(1)