Разписание на задочно обучение, зимен семестър може да видите на този линк:
https://info.ue-varna.bg/schedule

Задочно обучение започват занятия на 07.09.2022 г. (сряда).

Записване за студентите от ВТОРИ и ТРЕТИ курс – ЗАДОЧНО обучение за зимен семестър на уч. 2022/2023 г. ще се извърши чрез груповите отговорници /студентска книжка и документ за платена такса/ в периода от 07.09 до 09.09.2021 г. в Учебен отдел на Колежа. Семестриалните такси трябва да се внесат по-рано от посочения срок за записване. Платено обучение, ВТОРИ  и ТРЕТИ курс – 630 лв. Незаписалите се студенти в посочения срок отпадат от обучениe, поради незаписване!

Задължително се внася по банков път!

Банкова сметка на Колежа:
Колеж по туризъм – Варна
IBAN BG02STSA93003144101600
BIC код STSABGSF Банка ДСК ЕАД

Задължено лице: Трите имена, фак.№ и ЕГН на студента
Основание за плащане: такса за семестър