Разписанието за зимен семестър на учебна 2021-2022 г. може да видите на следния линк:

https://info.ue-varna.bg/bg/schedule_ct

Обучението през учебната 2021/2022 г. ще започне присъствено на 04.10.2021 г. (понеделник) с ЧЕТНА седмица.

Всички студенти редовно обучение от II, III,  курс,  имащи право на здравни осигуровки до 26 години, е необходимо да подадат Декларации за здравно осигуряване за учебната 2021/2022 година.

  1. Декларациите се получават чрез груповите отговорници от каб. 231.
  2. След попълване, декларациите се събират от груповите отговорници, които носят списък на всички студенти за всяка група. Декларации и списъци се представят в каб. 231 при счетоводител Здравно осигуряване за внасяне в персонален регистър по график, но не по-късно от 20.10.2021 г.

Здравна декларация може да изтеглите и от тук:

ДЕКЛАРАЦИЯ за здравно осигуряване

Записване за студентите от ВТОРИ и ТРЕТИ курс – РЕДОВНО обучение за зимен семестър на уч. 2021/2022 г. ще се извърши чрез груповите отговорници /студентска книжка и документ за платена такса/ в периода от 04.10 до 07.10.2021 г. в Учебен отдел на Колежа. Семестриалните такси трябва да се внесат по-рано от посочения срок за записване. / Държавна такса  ВТОРИ курс– 295 лв., ТРЕТИ курс 265 лв. Платено обучение, ВТОРИ курс – 820 лв., Платено обучение, ТРЕТИ курс 670 лв./ Незаписалите се студенти в посочения срок отпадат от обучениe, поради незаписване!

Задължително се внася по банков път!

Банкова сметка на Колежа:
Колеж по туризъм – Варна
IBAN BG02STSA93003144101600
BIC код STSABGSF Банка ДСК ЕАД

Задължено лице: Трите имена, фак.№ и ЕГН на студента
Основание за плащане: такса за семестър