Семестриалната такса  ( държавна такса-390 лв. ,платено обучение-970 лв. ) трябва да се внесе  не по-късно от 02.10.2023 г. Книжките се заверяват от 03.10 до 06.10. 2023 г. Груповият отговорник събира книжките  и платежните и ги носи в Учебен отдел. Неплатилите  в посочения срок студенти отпадат от обучениe, поради незаписване.

Официално откриване на учебната 2023/2024 г. на 02 октомври в зала Аула от 10.00 ч.

Занятията започват на 03.10.2023 г. с четна седмица. Разписание на редовно обучение, зимен семестър може да видите на този линк:

https://info.ue-varna.bg/schedule

Банкова сметка на Колежа:
Икономически университет – Варна
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC код: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк АД

Задължено лице: Трите имена, фак.№ и ЕГН на студента
Основание за плащане: такса за семестър