Разписание на задочно обучение, зимен семестър може да видите на този линк:
Разписание на задочно обучение, зимен семестър 21/22 г.
ТРЕТИ курс 316 гр. учи по раписанието за 317 гр., като допълнителна информация ще бъде дадена в часовете по Управление на туризма.

Обучението през учебната 2021/2022 г. ще започне присъствено.
Задочно обучение започват занятия на 07.09.2021 г. (вторник).

Записване за студентите от ВТОРИ и ТРЕТИ курс – ЗАДОЧНО обучение за зимен семестър на уч. 2021/2022 г. ще се извърши чрез груповите отговорници /студентска книжка и документ за платена такса/ в периода от 07.09 до 10.09.2021 г. в Учебен отдел на Колежа. Семестриалните такси трябва да се внесат по-рано от посочения срок за записване. / Държавна такса – 265 лв., Платено обучение, ВТОРИ курс – 575 лв., Платено обучение, ТРЕТИ курс 670 лв./ Незаписалите се студенти в посочения срок отпадат от обучениe, поради незаписване!

Задължително се внася по банков път!

Банкова сметка на Колежа:
Колеж по туризъм – Варна
IBAN BG02STSA93003144101600
BIC код STSABGSF Банка ДСК ЕАД

Задължено лице: Трите имена, фак.№ и ЕГН на студента
Основание за плащане: такса за семестър