Занятията започват неприсъствено от 01.02.2021 г. с нечетна седмица.

Таксата за семестъра трябва да се плати до 01.02.2021 г.

Студентите, които имат възможност, могат да заверят книжките си до 05.02.2021 г. в Учебен отдел.

 

https://info.ue-varna.bg/bg/schedule