Предлагаме атрактивна заплата, 24 почивни дни, работа на 4, 6 или 8

часа, кариерно развитие и още много допълнителни придобивки.
Кандидатури приемаме на jobs@regiocom.bg или директно през кариерната ни страница.

Всички интервюта се провеждат онлайн.

Telefon: +359 52 679 696
Mobil:  +359 (0)895 512 657
E-Mail:    viktoriya.ivanova@regiocom.com

regiocom SE
Marienstraße 1, 39112 Magdeburg
www.regiocom.com