Съдържание на Справочника:

  • Обръщение на Директора на Колежа по туризъм
  • Мисия, символи, приоритетни и емблематични дейности на Колежа по туризъм
  • Структура на Колежа по туризъм
  • Дневник за учебната практика на специалност МТРБ
  • Дневник за учебната практика на специалност МХР
  • Летен производствен стаж след II и IV семестър за МТРБ и МХР – редовно и задочно обучение
  • Важни нормативни изисквания
  • Приложения 1, 2 и 3