На 12.04.2023 г. в Зала 1 в ИУ-Варна се проведе среща-дискусия “Дигиталните иновации и ресторантьорството” с Пламен Манев и Георги Господинов от фирма Про Софт ООД, създатели на софтуера Hype Software за заведения за хранене и развлечение, дарен на Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна за целите на обучението на студенти от специалност МХР. В събитието участваха студенти, докторанти и преподаватели от колежа и специалност “Туризъм”. Пламен Манев представи историята на фирмата и нейните създатели и тенденциите в дигиталните иновации в ресторантьорството. Дискутирани бяха въпроси за бъдещите планове и насоки за развитие на Hype Software, за промените в ресторантьорския бизнес и кариерните възможности на младите хора в тази сфера.
Водещ на дискусията беше доц.д-р Генка Рафаилова, директор Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна.