Икономически университет – Варна, Колеж по туризъм – Варна и Варненска туристическа камара организират среща-дискусия на тема „Дигиталните иновации и ресторантьорството“ с лектор Пламен Манев – управител на „Про софт“ ООД, с участието на партньорите във фирмата Цветелин Манев и Георги Господинов.

Събитието ще се състои на 12.04.2023 г. от 13.30 ч. в конферентната ЗАЛА 1 и онлайн на следния линк: https://meet.google.com/ihs-nmsi-owc?authuser=0

То е част от програмата за отбелязване на 60 години Колеж по туризъм – Варна при ИУ – Варна, в направлението „Колеж по туризъм и иновациите“. В него ще се включат студенти, докторанти и преподаватели от Колежа по туризъм и катедра „Икономика и организация на туризма“ при ИУ – Варна.