На 17.04.2023 г. в Зала 1 на ИУ-Варна се състоя среща-дискусия на тема “Туризмът и дигиталните технологии” с лектори Анита Велинова и Стефан Карапанчев от фирма TravelLine Bulgaria. Събитието е първото от инициативата “Колеж по туризъм – Варна и ИНОВАЦИИТЕ”, посветена на 60 години от създаването на колежа. По време на срещата Анита Велинова и Стефан Карапанчев представиха тенденции в дигиталните технологии използвани основно в хотелиерството и ефективността от тяхното приложение, вкл. в сравнение с практиките от миналото. Ролята на дигитализацията в туризма беше илюстрирана с множество примери. На събитието присъстваха студенти и преподаватели от Колеж по туризъм – Варна, от специалност “Икономика и организация на туризма” в ИУ-Варна, докторанти в професионално направление “Туризъм”, съпредседателите на Варненска туристическа камара проф.д-р Стоян Маринов и Людмила Ненкова, представители на туристическия бизнес. На лекторите бяха зададени множество въпроси и се дискутираха бъдещите насоки на развитие на TravelLine Bulgaria и дигиталните технологии в туризма.