Уважаеми преподаватели и студенти,

Икономически университет – Варна, Колеж по туризъм-Варна и Варненска туристическа камара организират среща-дискусия на тема “Туризмът и дигиталните технологии“ с г-н Стефан Карапанчев и г-жа Анита Велинова, управляващи партньори на TravelLine Bulgaria. Събитието ще се състои  на 17.03.2023 г. от 13.30 ч. в конферентната ЗАЛА 1 и онлайн на следния линк: https://meet.google.com/mzb-repy-aym?hs=224

Проявата е посветена на 60-годишнината от създаването на Колежа по туризъм към ИУ – Варна е първа среща с представители от бизнеса и на дигиталните технологии, част от инициативата „Колеж по туризъм – Варна – традиции и ИНОВАЦИИ“.  

Теми на дискусията:

 

1. Иновации от ново поколение

2. Успешни високотехнологични процеси

3. Как се променя ефективността с новите технологии?