На 13.10.2020 г. (вторник) от 11,30 до 12,30 в зала 3-302, ще се състои среща на студенти от ВТОРИ курс с представители от отдел „Международно сътрудничество“ на ИУ-Варна за мобилност на студенти по програма „Еразъм +“.