Колежът по туризъм – Варна при ИУ-Варна традиционно организира всяка година Студентска научна сесия през месец април,  в рамките на прегледа на студентската научна дейност в Икономически университет – Варна. Тази година традицията ще бъде продължена под формата на Студентска конференция  „Туризъм 5.0“

Подробна информация-в приложения файл:

Student_conference_2022(1)