Студентска научна сесия „Туризъм 5.0“

На 12.07. 2022 г. беше проведена традиционната Студентска научна сесия на Колеж по туризъм – Варна. Сесията се проведе в хибриден вариант – дистанционно и присъствено в зала 116 в първи корпус на Икономическия университет.  Журито беше в петчленен състав с Председател доц. д-р Снежина Кадиева и членове доц. д-р Генка Рафаилова, доц. д-р Гинка Димитрова, ст. преп. д-р Светла Недева и гл. ас. д-р Златка Тодорова.

Гости на научната сесия бяха председателят на ВАРХ г-н Павлин Косев и оперативният директор в “Св. свКонстантин и Елена Холдинг” АД, г-н Марио Маринов, както и настоящи и бивши студенти от колежа.

Темата на Студентската научна сесия тази година беше „ТУРИЗЪМ 5.0“ със следните тематични направления:

  1. Виртуален и нетрадиционен туристически гид
  2. Хибриден туризъм – дигитален и реален
  3. Иновативни туристически продукти
  4. Интеркултурна комуникации в туризма

 

В научната сесия взеха участие осем студента с пет доклада. Темите на докладите бяха интересно подбрани и прецизно разработени. Всички участници се представиха достойно и ше бъдат наградени както с дипломи, така и с парични награди. Класирането е  както следва:

Първо място – Благовеста Стоянова и Виктория Иванова, първи курс, спец. Мениджмънт на хотели и ресторанти с тема „Иновативни туристически продукти при кетъринга във въздушния транспорт“;

Второ място – Илия Илиев, втори курс, спец. Мениджмънт на хотели и ресторанти с тема „Проект за тематичен ресторант  „Аквамен“;

Трето място – два екипа:

– екип Джулия Георгиева и Стефани Русчукова, първи курс, спец. Мениджмънт на хотели и ресторанти;

– екип Геновева Генова и Пресияна Величкова, втори курс, спец. Мениджмънт на туризма и свободното време с тема „Влияние на културните различия върху обслужването на руските туристи“;

Четвърто място – Теодор Славчев, втори курс, спец. Мениджмънт на хотели и ресторанти с тема „Хибридните хотели в съвременното хотелиерство“

Студентите, спечелили първо място ще представят доклада си на Студентската научна конференция през м. май, 2022 г. с право на публикация в сборника, отпечатан за събитието.

Поздравяваме всички участници за достойното представяне и им пожелаваме по-нататъшни творчески успехи в следването!