Студентската научна сесия ще се проведе на 21 април 2021 г. от 13.00 ч. с финансовата подкремпа на Община Варна.

Присъединяване с Google Meet

meet.google.com/por-rqte-ssx