Ключов елемент в обучението на студентите в Колеж по туризъм – Варна са специалните дисциплини с последващи учебни практики и стажове в туристическия бизнес.

В брой 1 на бюлетина за 2024 г. ще се  запознаете с част от специалните дисциплини, както и с преподавателите, които имат богат практически опит и успешно съчетават теория и практика. Ще получите информация и за кандидатстудентския прием 2024 г. – предлагани специалности в ОКС „Професионален бакалавър“, образуване на бал, срокове за подаване на документи за кандидатстване и записване.