Новият брой на Бюлетина на Колеж по туризъм – Варна е готов. Изминалите месеци бяха богати на събития за нас и с радост искаме да ги споделим с Вас.