Институт „Итера“
Университетски център по медиация -ИУ-Варна
Камара на медиаторите в България
Окръжен съд-Варна
ОРГАНИЗИРАТ
Конкурс за есе на тема
„МЕДИАЦИЯТА В МОИТЕ ПРЕДСТАВИ”
Конкурсът има за цел да даде възможност на млади хора, студенти, ОКС “бакалавър“ и ОКС “Магистър“ на ИУ- Варна, както и ученици от училищата на територията на област Варна да представят своя мироглед и да разгърнат творческия си потенциал.
Процесът на обучение в различни образователни нива провокира различни гледни точки и проекции на възприятия относно приложението на медиацията в различните обществени сфери.
Тези различни гледни точки са и чудесен повод за споделяне, среща и провокиране на различен тип творческо мислене и подход.
Ще очакваме с интерес есетата на ученици и студенти и възможността да споделим техния свят.
РЕГЛАМЕНТ на конкурса за есе:
1. Право на участие в конкурса имат ученици от училища на територията на област Варна и студенти в Икономически университет- Варна.
2. Изисквания:
2.1. Формат – до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12.
2.2. Придружаваща информация: • трите имена на автора; • личен телефон и e-mail за връзка.
2.3. Срок, форма и начин за предаване на творбите: на e-mail: mediation.conf@gmail.com до 30 април (включително) 2022 г.
2.4. Всеки автор може да участва с едно есе.
3. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.
4. Критерии за оценяване:
4.1.Изисквания:
• тематична свързаност на есето;
• последователност/логика на изложението;
• структура: увод – изложение – заключение.
4.2. Език:
•езиков речник и умение да бъде използван;
•правопис и пунктуация.
4.3 Оригинална гледна точка на автора по темата.
5. Оценяване:
5.1.Оценяването ще се осъществи от жури, включващо представители на институциите организатори на конкурса.
5.2. Есетата ще бъдат предоставени на журито без личните данни на авторите
6. Отличените есета ще бъдат публикувани: в сайта на ИУ-Варна, на страницата Университетски център по медиация, в сайта на Институт „Итера“ и в страниците на организаторите в социалните медии.
НАГРАДИ:
Първо място- грамота и специална награда, осигурена от организаторите;
Второ място- грамота и награда, осигурена от организаторите;
Трето място- грамота и награда, осигурена от организаторите
Призовите места са поотделно за студенти и ученици.
Всички класирани в конкурса участници ще получат грамоти на официална церемония.