Днес, 07.03.2023 г. беше подписан договор за дарение на софтуер Hype за заведения за хранене между Икономически университет-Варна, представен от ректора проф. д-р Евгени Станимиров и Пламен Манев мениджър на фирма „Про Софт“ ООД. Софтуерът е предназначен за обучението на студенти ОКС „професионален бакалавър“ в Колеж по туризъм-Варна при ИУ-Варна. Ректорът проф. д-р Станимиров връчи на Пламен Манев почетна грамота и отличителен знак на университета. На подписването присъства директорът на Колеж по туризъм-Варна доц. д-р Генка Рафаилова