Колеж по туризъм – Варна

Бюлетини

Туристически бюлетин – брой 2, април 2024 г.

2024-05-30T10:46:39+03:00

Новият брой на Бюлетина на Колеж по туризъм - Варна е готов. Изминалите месеци бяха богати на събития за нас и с радост искаме да ги споделим с Вас. https://ct-varna.com/wp-content/uploads/Бюлетин-2-2024-Колеж-по-туризъм-2.pdf

Туристически бюлетин – брой 2, април 2024 г.2024-05-30T10:46:39+03:00

Туристически бюлетин – брой 1, март 2024 г.

2024-06-04T20:12:45+03:00

Ключов елемент в обучението на студентите в Колеж по туризъм – Варна са специалните дисциплини с последващи учебни практики и стажове в туристическия бизнес. В брой 1 на бюлетина за 2024 г. ще се  запознаете с част от специалните дисциплини, както и с преподавателите, които имат богат практически опит и успешно съчетават теория и практика. Ще получите информация и за кандидатстудентския прием 2024 г. - предлагани специалности в ОКС "Професионален бакалавър", образуване на бал, срокове за подаване на документи за кандидатстване и записване. [...]

Туристически бюлетин – брой 1, март 2024 г.2024-06-04T20:12:45+03:00
Go to Top