Уважаеми студенти, във връзка с продължаващата сложна ситуация, налагаща осъществяване на обучение в електронна среда с отдалечен достъп и изискванията за притежание на “Зелен сертификат” за достъп до различни обекти и институции, вкл. университети и колежи, ръководството на колежа прави проучване на мнението и нагласите на студентите за провеждане на присъствени практически учебни занятия, при спазване на изискването за притежание на “Зелен сертификат” и противоепидемиологичните мерки. За попълване на анкетата е необходимо да използвате следния линк.

Благодарим предварително за участие в проучването!

Ръководство на Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна