Академичното ръководство на Колеж по туризъм – Варна при  Икономически университет – Варна Ви кани за участие в кръгла маса на тема „СЪВРЕМЕННИЯТ ТУРИЗЪМ. СМАРТ РЕШЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА  COVID-19 ПАНДЕМИЯ“,  която ще се състои на 12.11.2021 г. /петък/ от 13.00 ч. онлайн с линк за Google Meet – https://meet.google.com/mqh-jfvp-bxa .