Обучението през учебната 2020/2021 г. ще започне присъствено.
Задочно обучение започват занятия на 08.09.2020 г. (вторник) от 9.00 ч.

Записване за студентите от ВТОРИ и ТРЕТИ курс – ЗАДОЧНО обучение за зимен семестър на уч. 2020/2021 г. ще се извърши чрез груповите отговорници / студентска книжка и документ за платена такса/ в периода от 08.09 до 11.09.2020 г. в Учебен отдел на Колежа. Семестриалните такси трябва да се внесат по-рано от посочения срок за записване. / Държавна такса – 265 лв., Платено обучение – 670 лв./ Незаписалите се студенти в посочения срок отпадат от обучениe, поради незаписване!

Задължително се внася по банков път!

Банкова сметка на Колежа:
Колеж по туризъм – Варна
IBAN BG02STSA93003144101600
BIC код STSABGSF Банка ДСК ЕАД

Задължено лице: Трите имена, фак.№ и ЕГН на студента
Основание за плащане: такса за семестър

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ започват занятия на 05.10.2020 г.
Откриването на учебната година ще се проведе на 02.10.2020 г. от 10.00 ч. в Аулата на ИУ – Варна – могат да присъстват само студенти от ПЪРВИ курс (без придружители).
Защитата на летен стаж ще се проведе на 23 и 24.09.2020 г. Необходимата информация и документи за защитата ще откриете в сайта на Колежа.
Ликвидационната сесия ще се проведе на 25, 28 и 29.09.2020 г.
До 10.09.2020 г. ще има график с точни дати и часове.