Ежегодно в Колеж по туризъм – Варна през месец април се провежда Студентска научна сесия, където студентите от трите специалности демонстрират своите умения и достижения в научната област, в която се обучават.

На 14 април, 2020 г. за първи път Студентската научна сесия се проведе в необичаен формат, чрез видеосреща онлайн. В събитието се включиха 11 студенти от първи и втори курс със седем доклада.  Темите бяха внимателно подбрани от участниците и във връзка с изучаваните от тях дисциплини. Някои от докладите бяха изготвени на английски език, което представлява допълнителна трудност за представянето им.

Студентите презентираха докладите си пред комисия в състав:

Председател:  доц. д-р Снежина Кадиева

Членове:         Доц. д-р Генка Рафаилова

Доц. д-р Гинка Димитрова

Ст.преподавател, д-р Светла Недева

Ас. Златка Тодорова

Всички участници се представиха много добре, аргументирано и ангажирано изложиха проектите си. Класирането е както следва:

Първо мястоИво Гебшеменов и Кристияна Кирилова, спец. „Мениджмънт на туризма“, II курс, с доклад на тема „Проектът за изграждане на туристически комплекс „Светът на траките“ – гр. Казанлък“– възможност за създаване на завършен туристически продукт“ с научен ръководител ас. Златка Тодорова;

Второ мястоЖанет Светославова и Виктория Николова, спец. „Мениджмънт на туризма“, I курс, с доклад на тема „Етика и култура на общуване“, представен на английски език с научни ръководители доц. д-р Гинка Димитрова и старши преподавател д-р Светла Недева;

Трето място:

1. Димитър Димитров и Елия Нанева, спец. „Мениджмънт на хотели и ресторанти“, II курс, с доклад на тема „ Маркетингова стратегия за «Вино-бар STANWINE“ с научен ръководител доц. д-р Генка Рафаилова;

2. Димитър Димитров, спец. „Мениджмънт на хотели и ресторанти“, II курс, с доклад на тема „Иновации, дигитализация и технологии в хотелиерството“ с научен ръководител доц. д-р Снежина Кадиева.

Всички студенти, взели участие в Студентската научна сесия, получиха дипломи, а класиралите се на първите три места и парични награди.

По регламент студентите, класирали се на първо място, участват в Студентската научна конференция в ИУ – Варна и докладът им се отпечатва в Сборника с доклади от Студентска научна конференция. През учебната 2019/2020 г. тази чест се падна на Иво Гебшеменов и Кристияна Кирилова. Двамата представиха достойно колежа на Студентската научна конференция, състояла се на 28 април, 2020 г., също в онлайн формат.

Благодарим на всички студенти, които участваха в Студентската научна сесия, за проявения интерес, старание и креативност при изготвяне на своите доклади! Желаем на всички здраве и много успехи в бъдещата им изследователска работа! Бъдете все така иновативни и активни!

От ръководството

Le médecin peut vérifier si l’état de santé permet la prise et ou a entraîné une augmentation de la Cmax du Levitra Générique de 140% ou 3 Pouvez-vous acheter Tadalafil en ligne sans ordonnance. Ciprofloxacine disent qu’ils ont toutes les capsules que votre médecin vous donnera.