Разписание на задочно обучение, летен семестър може да видите на този линк:
https://info.ue-varna.bg/bg/schedule_ct

ТРЕТИ курс 316 гр. учи по разписанието за 317 гр., като допълнителна информация за часовете по втори чужд език ще получите по-късно.

Задочно обучение започва занятия на 05.01.2022 г. (сряда).

Хибридно провеждане на учебни занятия – учебни занятия в електронна среда с отдалечен достъп и присъствени практически учебни занятия и занятия по чужд език през летен семестър 2021-2022 г. при спазване на изискванията за „Зелен сертификат“

Повече информация може да видите в приложения файл

Летен семестър колеж 2022 г._news

Записване за студентите от ПЪРВИ,ВТОРИ и ТРЕТИ курс

Семестриалните такси трябва да се внесат  не по-късно от 05.01.2022 г.. /Платено обучение, ПЪРВИ курс-615 лв. , Платено обучение, ВТОРИ курс – 575 лв.,Държавна такса, ТРЕТИ курс – 265 лв. Платено обучение, ТРЕТИ курс 670 лв./ Неплатилите се студенти в посочения срок отпадат от обучениe, поради незаписване!

Задължително се внася по банков път!

Банкова сметка на Колежа:
Колеж по туризъм – Варна
IBAN BG02STSA93003144101600
BIC код STSABGSF Банка ДСК ЕАД

Задължено лице: Трите имена, фак.№ и ЕГН на студента
Основание за плащане: такса за семестър