Семестриалната такса за летен семестър на уч. 2020/2021 г. трябва да се внесе до 05.01.2021 г. / За ПЪРВИ курс 575 лв., за ВТОРИ и ТРЕТИ курс -Държавна такса – 265 лв., Платено обучение – 670 лв./  Студентите, които имат възможност, могат да заверят студентската си книжка в Учебен отдел от 05.01 до 08.01.2021 г. Останалите ще направят това на по-късен етап.

Незаписалите се студенти в посочения срок отпадат от обучениe, поради незаписване!

Задължително се внася по банков път!

Банкова сметка на Колежа:

Колеж по туризъм – Варна

IBAN BG02STSA93003144101600

BIC  код STSABGSF Банка ДСК ЕАД

Задължено лице: Трите имена, фак.№ и ЕГН на студента

Основание за плащане: такса за семестър