Разписание за летен семестър

https://info.ue-varna.bg/bg/schedule

Семестърът започва на 31.01.2022 г. с нечетна седмица.

Внимание! Обучението започва онлайн и след 15.02 се преминава към хибридна форма на обучение (четвъртък и петък – присъствени занятия) при  график представен в приложения файл.

Летен семестър колеж 2022 г._news

 

Семестриалната такса за летен семестър на уч. 2021/2022 г. трябва да се внесе до 31.01.2022 г. / За ПЪРВИ и  ВТОРИ курс -Държавна такса -295 лв., Платено обучение Първи курс -880 лв., Втори курс  – 820 лв., за ТРЕТИ курс – Държавна такса – 265 лв., Платено обучение – 670 лв./  Студентите, които имат възможност, могат да заверят студентската си книжка в Учебен отдел до 04.02.2022 г. Останалите ще направят това на по-късен етап.

Незаписалите се студенти в посочения срок отпадат от обучениe, поради незаписване!

Задължително се внася по банков път!

 

Банкова сметка на Колежа:

Колеж по туризъм – Варна

IBAN BG02STSA93003144101600

BIC  код STSABGSF Банка ДСК ЕАД

Задължено лице: Трите имена, фак.№ и ЕГН на студента

Основание за плащане: такса за семестър