Хибридно провеждане на учебни занятия – учебни заняти в електронна среда с отдалечен достъп и присъствени практически учебни занятия и занятия по чужд език през летен семестър 2021-2022 г. при спазване на изискванията за „Зелен сертификат“

Повече информация може да видите в приложения файл

Летен семестър колеж 2022 г._news