Конкурс за есе на тема „Медиацията в моите представи“, организиран от Университетски център по медиаци с Институт „Итера“, Камарата на медиаторите – България и Окръжен съд Варна. За регламета за участие и срокове можете да прочетете в приложения файл- съобщение и чрез линка към съобщението в уебсайта на ИУ-Варна –

https://ue-varna.bg/bg/news/item/2631