Уважаеми кандидатстуденти,
благодарим ви, че избрахте Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна за продължаване на вашето обучение!
Подробна информация за кандидатстудентския прием в колежа за учебната 2024 – 2025 година, специалностите и възможностите за реализация след придобиване на ОКС „професионален бакалавър“ можете да намерите в приложената брошура.
Желаем ви успех и ви очакваме в колежа!
Кога можете да кандидатствате?
срокове за кандидатстване:
17 юни – 12 юли 2024г.
Записване на приетите кандидати:
16 юли – 26 юли 2024г.
Как можете да кандидатствате?
Онлайн или на място в Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна в гр.Варна, бул. „Сливница“ 158-А
Правилник за прием 24/25 г.