ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИК за оценяване на знанията